ไม้อัด แดง ขาว / Red : White Plywood

10มม. 15มม. 20มม.
เกรด : ซุปเปอร์ (15มม.)
หน้าแดง หลังแดง

10MM 15MM 20MM
Grade : Super (15MM)
Red face veneer & white face veneer

หมวดหมู่: