ไม้อัด A ซุปเปอร์ / Grade A Super Plywood

4มม. 6มม. 15มม. 20มม.
หน้าขัด
หน้าแดง หลังแดง

4MM 6MM 15MM 20MM
Sanded Face
Red face veneer & red back veneer