ไม้อัด A เฟอร์นิเจอร์ / Grade A Furniture Plywood

10มม. 15มม. และ 20มม.
เกรด เอ ซูปเปอร์
นน. 17 กล.
หน้าขัด

10MM 15MM and 20MM
Grade A Furniture
17-18 KG Per-sheets
Sanded Face