ไม้อัด AAA เกรด / AAA Grade Furniture Plywood

4มม. 6มม. 15มม. 20มม.
นน. 8-50 กล.
หน้าขัด

4MM 6MM 15MM 20MM
8-50 KG Per-sheets
Sanded Face