ไม้อัด AA เฟอร์นิเจอร์ / Grade AA Furniture Plywood

4มม. 6มม. 10มม. 15มม. 20มม.
เกรด เอเอ เฟอร์นิเจอร์

4MM 6MM 10MM 15MM 20MM
Grade AA Furniture Plywood