ไม้อัด / Plywood 4 MM.

หน้าแดง หลังแดง
หน้าขัด

Red face veneer & red back veneer
Sanded Face

หมวดหมู่: